FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / PrzemijanieT

a u t o r :    TheMonia


I


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 2.50
il. ocen : 2
il. odsłon : 1224
il. komentarzy : 0
linii : 1
słów : 1
znaków : 2
data dodania : 2006-06-21

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e