FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / NaturaOda do wakacji

a u t o r :    marta_tarasiuk


w s t ę p :   

Jest to wiersz biały mówiący o tęsknocie do wakacji. W utworze powtarza się refren: „Tęskno mi panie”. Te słowa zaczerpnęłam z poezji Cypriana Norwida pt. „Moja piosenka (II)”.u t w ó r :

Do słonecznego światła,
które świat ogrzewa...

Tęskno mi, Panie...

Do zielonej trawy
upstrzonej licznymi kwiatami...

Tęskno mi, Panie...

Do lekkich motyli
fruwających nad łąką...

Tęskno mi, Panie...

Do wonnych ziół
rosnących na polach...

Tęskno mi, Panie...

Do spacerów po lesie
pachnącym jałowcem...

Tęskno mi, Panie...

Do radosnego śpiewu ptaków
ukrytych w gęstwinie...

Tęskno mi, Panie...

Do szumu wiatru
w wysokich topolach...

Tęskno mi, Panie...

Do chłodnej rzeki,
w której można się kąpać...

Tęskno mi, Panie...

Do ciepłej nocy
o woni maciejki...

Tęskno mi, Panie...

Do gwiazd srebrzystych
świecących na wieczornym niebie...

Tęskno mi, Panie...

Do złocistego ogniska,
które się skrzy...

Tęskno mi, Panie...

Do dni wakacyjnych
pełnych beztroski...

Tęskno mi, Panie...


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2225
il. komentarzy : 0
linii : 60
słów : 179
znaków : 891
data dodania : 2006-04-18

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e