FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    luly9imię :

-

wiek :

8

miasto :

-

motto :

żśm.

zarejstrowana/y :

2008-04-12

ostatnia wizyta :

2008-07-15

wizyt :

23

odsłon utworów :

1798


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

fotografia

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

samotni ,euforia ,oda do radości,podwójne życie weroniki

serial :

-

książka :

moje ostatnie tchnienie

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

1

średnia ocen :

0

ilość ocen :

0

ilość otrzymanych komentarzy :

0

najlepszy utwór :

zakłamana bogini

najgorszy utwór :

zakłamana bogini

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór zakłamana bogini.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór zakłamana bogini.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e