Deszczowce.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : / /*** zapakowałem słowa / w kufer ciszy

a u t o r :    Mikulski


w s t ę p :   

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI (ur.1959)u t w ó r :


*
* *

zapakowałem słowa
w kufer ciszy

a one wyleciały
skrzydłami nieba

i rozsiadły się na snach
i gwiazdach …

o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 251
il. komentarzy : 0
linii : 17
słów : 32
znaków : 173
data dodania : 2017-11-17

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e