FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Inna / InnaW Oddali

a u t o r :    ElvisCox


w s t ę p :   

.u t w ó r :

W oddali...
Zlewa się światło z cieniem,
Okrąża rogi ulic,
Ucieka przed zapomnieniem...
W oddali...
Za bramą raju- utraconym celem,
Widnokręgu granicą,
Za wiodącym natchnieniem...
Zacienione niebo
Rozwiane na nim chmury...
Rozjaśnione morze,
Wśród fal wzniesiony krzyk...
Unoszący się...
W oddali...
Za wzniesionymi obłokami,
Za granicą agonii...
Coś na co czekasz...
Coś czego od dawna już szukasz...
Nie pytaj- ,,co to jest''.
Przecież tylko ty znasz odpowiedź...


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2076
il. komentarzy : 0
linii : 21
słów : 77
znaków : 486
data dodania : 2006-06-16

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e