FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna"... do Poezji" (17 maj 2004)

a u t o r :    akhim


w s t ę p :   

Poezjo! Tyś hymnem miłości...u t w ó r :

Poezjo! Tyś hymnem miłości,
dla swego słuchacza masz wiele radości,
masz w sobie smutek i zadowolenie,
nikt do końca nie wie, co tam w Tobie drzemie.

Dajesz wiarę w innych, dajesz wiarę w siebie,
ja już nie potrafię wcale żyć bez Ciebie,
jesteś mym natchnieniem, do życia dalszego,
w Tobie chcę utrwalić coś dla mnie ważnego.

Tyś poezją smutną, tyś też tą prawdziwą,
jesteś ponad wieki, młodą i żywą,
i choć czasem smutna, a czasem wesoła,
mój umysł o pomoc, Ciebie ciągle woła.

Rozświetl mi drogę, daj wyobraźnię,
bez Ciebie, twych uczuć, dziś chyba nie zasnę,
daj mi wypowiedzieć to, co oczywiste,
że Kocham i Kochać będę zaiste.

Ponieś mię pod chmury, unoś coraz wyżej,
i nie upuszczaj, bym nie spadł najniżej,
chcę smakować życia, najzwyczajniej w świecie,
i być rozpieszczanym przy swojej kobiecie.

Ty! Poezjo to powodujesz,
że inne życie mi pokazujesz,
i sprawiasz, że jestem inny niż wszyscy,
szczery, czuły, prawdziwy- ja chcę być bystry.


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2118
il. komentarzy : 0
linii : 29
słów : 181
znaków : 979
data dodania : 2007-02-07

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e