FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna"Nim będzie za późno" (1 wrzesień 2004)

a u t o r :    akhim


w s t ę p :   

Spływająca krew po rękach,
gorąca niczym pocałunek kochanki...u t w ó r :

Spływająca krew po rękach,
gorąca niczym pocałunek kochanki,
czerwona jak jej usta,
świecąca jak jej oczy,
długi strumień
falowany niczym włosy na jej głowie,
wypukła jak jej piersi, każda kropla,
spadająca z dłoni zawieszonej w przestrzeni,
już za późno, nie poczekał,
a świat mógł się zmienić.


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2110
il. komentarzy : 0
linii : 10
słów : 62
znaków : 304
data dodania : 2007-02-07

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e