FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna"Nim będę martwy" (1 wrzesień 2004)

a u t o r :    akhim


w s t ę p :   

Nim będę martwy, chcę spełnić wszystko...u t w ó r :

Nim będę martwy, chcę spełnić wszystko,
Nim będę martwy chcę siebie zmienić,
Nim będę martwy chcę ujrzeć wszystko,
Oprócz zieleni od strony grobowej przestrzeni...


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2060
il. komentarzy : 0
linii : 4
słów : 29
znaków : 166
data dodania : 2007-02-07

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e