FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna"Pomóż" (1 wrzesień 2004)

a u t o r :    akhim


w s t ę p :   

spadł kamień na ziemię,
podniosę więc jego...u t w ó r :

spadł kamień na ziemię,
podniosę więc jego,
spadł kamyk na ziemię,
kolejny mój błąd,
podniosę więc jego,
nim go ktoś tu ujrzy.
Spadł głaz na ziemię,
nie uniosę jego sam,
ale wierzę bardzo mocno,
z tobą zawsze rade dam


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2081
il. komentarzy : 0
linii : 10
słów : 44
znaków : 226
data dodania : 2007-02-07

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e