FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantycznamarzenie-miłosci

a u t o r :    katmat


miłość szczytem marzeń
Szczerość umiejętnością nabytą
a rosądek zgubioną i zapomnianą
bo miłości smakiem rozkochaną


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 6.00
il. ocen : 1
il. odsłon : 2239
il. komentarzy : 0
linii : 4
słów : 21
znaków : 119
data dodania : 2007-04-01

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e