FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna***

a u t o r :    Mikulski


w s t ę p :   
u t w ó r :

Skasowałem wiersz "Ten cichy jesienny liść", który przez pomyłkę opublikowany został dwa razy


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2010
il. komentarzy : 0
linii : 1
słów : 16
znaków : 93
data dodania : 2007-06-10

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e