FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Romantyczna*** wiatr gra / na strunach liści

a u t o r :    Mikulski


w s t ę p :   

WIESłAW JANUSZ MIKULSKI
(ur.1959)u t w ó r :


z cyklu "Dotykanie nieba"


*
* *

1

wiatr gra
na strunach liści

usypiam
kołysany leśną muzyką

2

dróżkami wśród drzew
prowadzi mnie tęsknota

do Ciebie


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2453
il. komentarzy : 0
linii : 22
słów : 42
znaków : 285
data dodania : 2008-05-15

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e