FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : / /Sen

a u t o r :    diering


w s t ę p :   

xxu t w ó r :

x


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 2090
il. komentarzy : 0
linii : 1
słów : 1
znaków : 1
data dodania : 2008-07-11

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e