Deszczowce.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Proza / Proza faktu / FilozoficznaCo to jest ŚMIERĆ?

a u t o r :    marta_tarasiuk


w s t ę p :   

Kiedyś podczas lekcji polonistka zapytała mnie:
„Co to jest śmierć? Z czym ci się ona kojarzy?”
Od tego czasu doszłam do następujących wnioskówu t w ó r :

Od zarania dziejów na Ziemi panował określony porządek. Organizm rodził się, dorastał (o ile nic go nie zjadło), zakładał rodzinę, starzał się i umierał, a jego miejsce zajmowało nowe życie.
Jesteśmy kwintesencją swoich rodziców, a gdy odejdziemy z tego świata zostaną tu nasze dzieci, które będą kwintesencją nas samych. Wszyscy jesteśmy złączeni wielkim kręgiem życia.
Według definicji zawartej w słowniku języka polskiego przemijanie to: „przejść, upłynąć bezpowrotnie, skończyć się”, a śmierć jest to: „nieodwracalne ustanie wszystkich czynności ustroju oraz procesów przemiany materii we wszystkich jego komórkach; zgon, skon; kres życia osobniczego”.
W dawnych czasach śmierć wyobrażano sobie jako kobietę bądź szkielet z kosą.
Śmierć może nastąpić w wyniku: nieszczęśliwego wypadku, zabójstwa, samobójstwa, choroby lub wyczerpania się sił żywotnych organizmu.
Są trzy białe śmierci: cukier, sól i służba zdrowia po reformie.
Można uważać to za coś strasznego, mistycznego, rozstanie się z bliskimi. Nigdy nie można uzna samobójstwa za rozwiązanie problemów, bo śmierć niczego nie rozwiąże tylko przerwie łańcuch naszego życia.
Nie znam śmierci, ale chyba to coś takiego, jak położyć się do łóżka po długim, bardzo długim dniu. Ostatecznie dla należycie zorganizowanego umysłu to tylko początek wielkiej przygody.
A więc śmierć jest początkiem nowego życia.


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 0.00
il. ocen : 0
il. odsłon : 1279
il. komentarzy : 0
linii : 10
słów : 252
znaków : 1410
data dodania : 2006-04-19

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e