FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    Kellhusimię :

-

wiek :

18

miasto :

-

motto :

"...I chociaż umrę, będę żył na wieki..."

zarejstrowana/y :

2008-03-09

ostatnia wizyta :

2008-06-05

wizyt :

11

odsłon utworów :

5012


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

2

średnia ocen :

5.7500

ilość ocen :

4

ilość otrzymanych komentarzy :

3

najlepszy utwór :

Książę Nicości

najgorszy utwór :

Książę Nicości

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Książę Nicości.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Książę Nicości.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e