FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    TheMoniaimię :

Elżbieta

wiek :

13

miasto :

-

motto :

"Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność."

zarejstrowana/y :

2006-06-03

ostatnia wizyta :

2011-11-14

wizyt :

5

odsłon utworów :

12004


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

9

średnia ocen :

2.9474

ilość ocen :

19

ilość otrzymanych komentarzy :

0

najlepszy utwór :

Smutek

najgorszy utwór :

T

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Smutek.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Smutek.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e