FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    Trissimię :

-

wiek :

8

miasto :

-

motto :

-

zarejstrowana/y :

2006-06-08

ostatnia wizyta :

2008-09-29

wizyt :

12

odsłon utworów :

9505


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

4

średnia ocen :

4.6250

ilość ocen :

8

ilość otrzymanych komentarzy :

4

najlepszy utwór :

JAG - Ocean cz 2

najgorszy utwór :

Morze

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Sen na dnie morza..


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór JAG - Ocean cz 2.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e