FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    cukrowaimię :

Marcela

wiek :

8

miasto :

Gdańsk

motto :

-

zarejstrowana/y :

2008-01-25

ostatnia wizyta :

2008-01-27

wizyt :

3

odsłon utworów :

2200


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

film, książki.

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

American Beauty

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

1

średnia ocen :

0

ilość ocen :

0

ilość otrzymanych komentarzy :

0

najlepszy utwór :

brak

najgorszy utwór :

brak

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór brak.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór brak.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e