FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    libizo_1990imię :

-

wiek :

18

miasto :

-

motto :

-

zarejstrowana/y :

2008-01-22

ostatnia wizyta :

2012-06-24

wizyt :

24

odsłon utworów :

16923


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

twórczość własna, muzyka

pisarz :

Wisława Szymborska, Agnieszka Osiecka

muzyka :

liryczna

film :

"Wybór Grazie"

serial :

...

książka :

"O melba!" Grażyny Bąkiewicz

piosenka :

"Who's that girl"

komiks :

nie czytuję

bajka :

...


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

6

średnia ocen :

3.0769

ilość ocen :

13

ilość otrzymanych komentarzy :

6

najlepszy utwór :

qqqqqqqqq

najgorszy utwór :

****

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór wwwww.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór qqqqqqqqq.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e