Deszczowce.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    werka_morelkaimię :

werka-morelka

wiek :

12

miasto :

Warszawa

motto :

-

zarejstrowana/y :

2018-03-29

ostatnia wizyta :

2018-04-04

wizyt :

6

odsłon utworów :

541


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

3

średnia ocen :

0

ilość ocen :

0

ilość otrzymanych komentarzy :

1

najlepszy utwór :

Pierwszy tom z cyklu Sztylety Grozy Rozdział 1

najgorszy utwór :

Pierwszy tom z cyklu Sztylety Grozy Rozdział 1

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Pierwszy tom z cyklu Sztylety Grozy Rozdział 3.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Pierwszy tom z cyklu Sztylety Grozy Rozdział 1.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e