FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

u t w ó r


kategoria : Poezja / Poezja wierszowana / Filozoficzna"Obrazy demonicznej wiary"

a u t o r :    HubertPost


Gdy po raz pierwszy kurhan życia roztworzyłem,
poczułem mroczne obrazy demonicznej wiary.
Na błonach dziewiczych spoczywał duch przeklęty.
Płonęła otchłań ciała brnąc przez stepy oceanu.

Pani, czemu wzrokiem haftujesz klęskę tysięcy
w planetarnym morzu zła upada moc wszechświata.
Aniołowie w tańcu wyzwolenia rzeźbicie świat Lucyfera;
modlitwa pańska świętością ozłaca umysł potępienia.

W zakonie myśli biją dzwony krwawiąc duszą szaro-złotą -
zaklęte gwiazdy błądzą przez widma w letarg chaosu.
W lazurowej krainie pieśniarze nucą reqium upadku;
harfami wyroczni prowadzą mnie w pajęczyne kosmosu.

marzec 2008


o c e ń     u t w ó r

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą oceniać utwory.

s t a t y s t y k a

śr. ocen : 5.00
il. ocen : 1
il. odsłon : 2385
il. komentarzy : 0
linii : 18
słów : 117
znaków : 672
data dodania : 2008-03-24

k o m e n t a r z e

Brak komentarzy.

d o d a j    k o m e n t a r z

Niestety, tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.p o l e c a m y

o    s e r w i s i e