FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    HubertPostimię :

Hubert

wiek :

23

miasto :

Nowe Miasta nad

motto :

Jestem jaki jestem.

zarejstrowana/y :

2007-11-23

ostatnia wizyta :

2013-03-02

wizyt :

29

odsłon utworów :

19723


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

9

średnia ocen :

4.3000

ilość ocen :

10

ilość otrzymanych komentarzy :

4

najlepszy utwór :

"Obrazy demonicznej wiary"

najgorszy utwór :

"Pieśń umarłego serca"

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór "Szepty dryfujących marzeń".


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór "Obrazy demonicznej wiary".


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e