Deszczowce.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    AmelikosoYTimię :

Amelia

wiek :

13

miasto :

Wodzisław Śląski

motto :

Trzeba spoglądać w przyszłość a nie wracać do złej przeszłości

zarejstrowana/y :

2017-12-28

ostatnia wizyta :

2017-12-28

wizyt :

1

odsłon utworów :

256


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

1

średnia ocen :

0

ilość ocen :

0

ilość otrzymanych komentarzy :

0

najlepszy utwór :

Zakochani w YouTube

najgorszy utwór :

Zakochani w YouTube

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Zakochani w YouTube.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Zakochani w YouTube.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e