FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    biernatimię :

Maciek

wiek :

28

miasto :

Bielsko-Biała

motto :

Umysł jest wielki, wyobraźnia potężna

zarejstrowana/y :

2005-10-31

ostatnia wizyta :

2005-11-04

wizyt :

9

odsłon utworów :

5344


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

2

średnia ocen :

4.6667

ilość ocen :

3

ilość otrzymanych komentarzy :

1

najlepszy utwór :

7.4

najgorszy utwór :

Zielony horyzont

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Zielony horyzont.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór 7.4.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e