Deszczowce.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    pretty_girlimię :

-

wiek :

18

miasto :

-

motto :

-

zarejstrowana/y :

2018-04-21

ostatnia wizyta :

2018-04-22

wizyt :

4

odsłon utworów :

177


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

pisanie, czytanie

pisarz :

Sparks, Evans, Hoover

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

1

średnia ocen :

5.0000

ilość ocen :

1

ilość otrzymanych komentarzy :

0

najlepszy utwór :

Jesteś moją ucieczką #Prolog

najgorszy utwór :

Jesteś moją ucieczką #Prolog

il. wystawionych komentarzy :

0u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Jesteś moją ucieczką #Prolog.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Jesteś moją ucieczką #Prolog.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e