FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

s t r o n a     p r o f i l o w a


u ż y t k o w n i k :    arekremimię :

Arek

wiek :

16

miasto :

Wrocław

motto :

Sis vicim, para bellum.

zarejstrowana/y :

2007-01-07

ostatnia wizyta :

2007-01-15

wizyt :

3

odsłon utworów :

4082


z a i n t e r e s o w a n i a


hobby :

-

pisarz :

-

muzyka :

-

film :

-

serial :

-

książka :

-

piosenka :

-

komiks :

-

bajka :

-


s t a t y s t y k a


ilość utworów :

2

średnia ocen :

5.0000

ilość ocen :

1

ilość otrzymanych komentarzy :

3

najlepszy utwór :

Stanisław i Nelly cz.1

najgorszy utwór :

lol

il. wystawionych komentarzy :

1u t w o r y


Kilknij, żeby obejrzeć pełną listę utworów.


n a j n o w s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór lol.


n a j l e p s z y     u t w ó r


Kilknij, żeby obejrzeć utwór Stanisław i Nelly cz.1.


p o l e c a m y

o    s e r w i s i e