FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

p r z e g l ą d a jk a t e g o r i a :    Poezja / Poezja wierszowana / Erotyk /    
         

na stronie :

   

           

lp.

tytuł / autor

kategoria

dodany

śr. ocena

il. głosów


1.

Sonata księżycowa

a u t o r :    Michiru


Poezja


2006-12-03


5.00


6


strona 1 z 1
strona : 1  


k a t e g o r i e

p o l e c a m y

o    s e r w i s i e