FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

p r z e g l ą d a jk a t e g o r i a :    Poezja / Poezja wierszowana / Satyra /    
         

na stronie :

   

           

lp.

tytuł / autor

kategoria

dodany

śr. ocena

il. głosów


1.

„Apel”

a u t o r :    adamo7489


Poezja


2006-04-23


5.00


1


2.

pijaczkowie/ poezyja staropolska

a u t o r :    ozon


Poezja


2006-03-01


0.00


0


strona 1 z 1
strona : 1  


k a t e g o r i e

p o l e c a m y

o    s e r w i s i e