FanFiction.pl wiersze poezja serwis poetycko - literacki

p r z e g l ą d a jk a t e g o r i a :    Proza / Proza faktu / Felieton /    
         

na stronie :

   

           

lp.

tytuł / autor

kategoria

dodany

śr. ocena

il. głosów


1.

Co z tą Polską !?!

a u t o r :    marta_tarasiuk


Proza


2006-04-19


0.00


0


strona 1 z 1
strona : 1  


k a t e g o r i e

p o l e c a m y

o    s e r w i s i e